Với cộng đồng

 Tiếp tay với Ban Tổ chức

Giải HỌC SINH, SINH VIÊN VIỆT NAM GƯƠNG MẪU.

Lễ công bố kết quả ngày 18 tháng 2 năm 2018

tại Anaheim, California.

Thuyết trình trong buổi Hội thảo
do Hội Giáo chức Việt Nam - Nam California
tổ chức ngày 13/8/2017


Khóa Huấn luyện và Tu nghiệp Sư phạm 
dành cho các Thầy Cô giáo phụ trách các Trung tâm Việt ngữ
--Kỳ thứ 29--Garden Grove, CA, ngày 28, 29, 30 tháng 7-2017.


Phát biểu ý kiến trong ngày giới thiệu hai bộ sách 
Sổ tay chính tả và Việt sử bằng tranh.
Garden Grove, CA ngày 28 tháng 5-2017Thuyết trình đề tài “Những đe dọa mới từ CS Trung Hoa đối với Việt Nam” trong buổi thuyết trình và hội thảo với chủ đề “Việt Nam trong thế giới biến chuyển” do Hội Ái hữu CHS Bưởi-CVA Nam California 
tổ chức ngày 23 tháng 4 năm 2017 tại Westminster Community Center, Westminster, California.

Chụp hình kỷ niệm sau khi buổi hội thảo kết thúc.

Từ trái:
Nguyễn Đức Năng, Nguyễn Địch Hà, Phạm Đình San, Trần Huy Bích, 
Lại Quốc Ấn, Lê Minh Nguyên, Dương Ngọc Sum, Vũ Quốc Phong, Hà Tường Cát.

Các ông NĐ Năng, PĐ San, LQ Ấn: Ban Điều hợp
Ô. NĐ Hà: Hội trưởng Ái hữu CHS Hội B-CVA Nam California
Các ông TH Bích, LM Nguyên: 2 trong 3 thuyết trình viên
Ô. VQ  Phong: MC
Các ông DN Sum (Gs. Petrus Ký), HT Cát (Gs. CV An): thân hữu.  Trình bày trong Hội nghị về Biển Đông 
(Manila, Phi Luật Tân--Tháng 5-2015).

Hai người ngồi quay lưng trong hình : 
Từ trái: Phó Đề đốc Fumio OTA (Thái Điền Văn Hùng), 
thuộc Quốc gia Cơ bản Vấn đề Nghiên cứu sở
(Japan Institute for National Fundamentals), Tokyo, Nhật.

Từ phải: Gs. Carlyle A. Thayer,
 thuộc University of New South Wales, Canberra, Úc.
Thuyết trình trong buổi Hội thảo với chủ đề "40 năm ly hương" 
do Hội Ái hữu CHS Bưởi-CVA tổ chức 
(Westminster, California--Tháng 4-2015).

Từ trái:
 Các Giáo sư Trần Huy Bích, Lưu Trung Khảo, Nguyễn Xuân Vinh; Nghị viên Bùi Thế Phát, 
Chủ tịch Cộng đồng VN Nam California.
Giới thiệu cuốn Từ điển nguồn gốc tiếng Việt 
của Bác sĩ Nguyễn Hy Vọng 
(Garden Grove, California--Tháng 5-2014).Thuyết trình trong buổi Hội thảo với chủ đề "38 năm ly hương"
do Hội Ái hữu CHS Bưởi - Chu Văn An tổ chức
(Westminster, California--Tháng 11, 2013)
Từ trái: Các Giáo sư

Trần Lam Giang, Nguyễn Xuân Vinh, Lưu Trung Khảo, Trần Huy Bích.
Linh mục Trần Văn Kiệm trả lời một câu hỏi 
liên quan đến bộ Từ điển Văn học Việt Nam do Linh mục soạn thảo.
Bộ từ điển này được giới thiệu tại Trung tâm Công giáo Việt Nam 
(Orange County, California) ngày 1 tháng 12 năm 2007.
Linh mục đã tạ thế ngày 14 tháng 6 năm 2012 tại Atlanta, GA, 
4 năm rưỡi sau khi bộ sách xuất hiện trước công chúng.