Saturday, October 24, 2020

Tàn khói lửa / Trúc Chi

tặng tuổi học trò của các bạn 

Đồng Khánh và Quốc Học

 

Ngày xưa khi yêu em

Chiều ra ngóng bên thềm

Gót xinh qua phố vắng

Tiếng guốc nhịp lời tim

 

Ngày xưa khi yêu tôi

Cắn môi em chỉ cười

Hỏi vì đâu không nói

Nói sao cho nên lời

 

Ngày xưa khi yêu nhau

Phong kín nụ hôn đầu

Trong mấy tờ thư mỏng

Lời non chưa vương sầu

 

Rồi nước bèo đôi ngả

Không kịp hiểu vì đâu

Tơ... thành câu chuyện cũ

Duyên... thôi hẹn nghìn sau

 

Chừ tàn cơn khói lửa

Hai thứ tóc trên đầu

Gặp lại chừng bỡ ngỡ

Hăm mấy năm về đâu

 

Em chồng con bận bịu

Tôi hàn sĩ phiêu bồng

Chuyện cũ không nhắc lại

Mà tiếc thương mênh mông

 

Chia tay chừ giã biệt

Bèo nước cũng bể dâu

Tìm đâu sau khói lửa

Chút tro của buổi đầu 

 

1976