Ngô Thế Vinh


Nhà văn Ngô Thế Vinh tt nghip y khoa Sài Gòn, ch bút báo sinh viên Tình thương, y sĩ liên đoàn 81 Bit Cách Dù, tt nghip thường trú bnh vin đi hc New York, hin là bác sĩ điu tr ti mt bnh vin nam California. Đã xut bn 5 tiu thuyết và mt tp truyn. Cu Long Cn Dòng, Bin Đông Dy Sóng là mt d kin tiu thuyết, Mekong Dòng Sông Nghn Mch là nhng trang bút ký vi nhiu hình nh sng đng ca tác gi qua nhng chuyến đi thăm các khúc sông thượng ngun t Vân Nam, Lào, Thái, Cam Bt xung ti Đồng Bằng Sông Cửu Long. Là tác gi nhiu bài viết liên quan ti "môi sinh và phát trin" lưu vc sông Mekong.


 Dự án kênh đào Funan Techo: Ứng xử giữa Việt Nam và Cam Bốt Cảnh Đồng Sàng Dị Mộng

 Nguyễn Đình Toàn, Từ Đồng Cỏ tới Áo Mơ Phai

 PHÙ NAM TECHO Con Kênh Lịch Sử và Những Bước Tiến Hành Dự Án Giữa Triều Đại Cha và Con

 Từ đế chế PHÙ NAM – KHMER tới con kênh lịch sử FUNAN TECHO của vương quốc CAM BỐT

Giấc mơ Châu Thổ / Ngày nước Việt Nam 10-03-2023 / Ngày nước Thế giới 22-03-2023

Nửa thế kỷ cải tạo làm cạn kiệt tài nguyên 

một ĐBSCL đang chết dần

Võ Tòng Xuân, Trên con dốc tử sinh

Dòng Chảy Sinh Thái, Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch

Nguyễn Văn Trung, nhìn lại một hành trình trí thức lận đận


 1. VIỄN CẢNH 2022: TUNG HOÀNH VỚI SÔNG CỜ ĐỎ: TRUNG QUỐC ĐANG VẮT KIỆT NGUỒN NƯỚC CỦA CHÂU Á
 2. THE SAME SYSTEMIC BLUNDERS TO THE RESCUE OF THE MEKONG DELTA SAY “NO” TO THE CÁI LỚN – CÁI BÉ PROJECT
 3. A VISIT TO THE WIND FARM IN BẠC LIÊU, AND TWO COMPLEXES OF THERMAL POWER PLANTS IN SÓC TRĂNG AND TRÀ VINH
 4. DOWN THE HẬU RIVER TO THE TRẦN ĐỀ ESTUARY MEKONG DELTA AND THE SELF-DESTRUCTIVE DEVELOPMENT 1975 - 2020
 5. THREE HUNDRED YEARS – THE MEKONG DELTA AN ENCOUNTER WITH THE VĨNH TẾ CANAL
 6. MEKONG DELTA 2020 – THE DYING FIELD AND 45 YEARS OF DISILLUSIONMENT IN THE LIVES OF TWO INTELLECTUALS
 7. ĐBSCL 2020 CÁNH ĐỒNG CHẾT VÀ 45 NĂM ẢO VỌNG TRÍ THỨC
 8. PRESCRIPTION FOR THE RESCUE OF THE MEKONG: GRAY MATTER WITH A VOICE
 9. VŨ KHÍ GIẢI CỨU MEKONG: CHẤT XÁM VÀ TIẾNG NÓI
 10. THE WORLD WATER DAY 2020 A MEKONG DELTA MIRED IN POLLUTION AND RAVAGED BY DROUGHT
 11. FROM A MEKONG DELTA THREATENED BY SALINIZATION TO THE CARLSBAD DESALINATION PLANT – THE LARGEST OF ITS KIND IN THE UNITED STATES
 12. TỪ MỘT ĐBSCL ĐANG NGẬP MẶN ĐI THĂM NHÀ MÁY KHỬ MẶN CARLSBAD LỚN NHẤT NƯỚC MỸ 
 13. THE LUANG PRABANG HYDRO-DAM ON AN EARTHQUAKE ZONE IN NORTHERN LAOS AND THE RISK OF A SERIES OF DAM BREAKDOWNS
 14. LAOS’ “ENCROACHMENT” THE LUANG PRABANG DAM PROJECT – A CHALLENGE TO VIETNAM
 15. THỦY ĐIỆN LUANG PRABANG TRÊN VÙNG ĐỘNG ĐẤT BẮC LÀO VÀ THẢM HỌA VỠ ĐẬP DÂY CHUYỀN
 16. LÀO ‘LẤN TỚI’ VỚI THỦY ĐIỆN LUANG PRABANG VÀ ỨNG PHÓ CHO VIỆT NAM
 17. VỚI DỰ ÁN LUANG PRABANG TỪ 2007 VIỆT NAM ĐÃ QUY HÀNG CHIẾN LƯỢC THỦY ĐIỆN CỦA LÀO
 18. MỘT JIM WEBB KHÁC TRÊN LƯU VỰC SÔNG MEKONG
 19. VIETNAM IS SUFFERING A STRATEGIC SETBACK AT THE MEKONG RIVER BATTLEFRONT
 20. VIỆT NAM THẤT THỦ CHIẾN LƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN SÔNG MEKONG
 21. NÓI KHÔNG VỚI DỰ ÁN CÁI LỚN – CÁI BÉ ĐI TÌM CÁC GIẢI PHÁP PHI CÔNG TRÌNH CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
 22. ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN TỰ HUỶ HOẠI 1975 - 2018 
 23. CỐNG ĐẬP CHẶN MẶN GÂY RỐI LOẠN HỆ SINH THÁI VÀ NHỮNG CÁI GIÁ PHẢI TRẢ
 24. BA TRĂM NĂM ĐBSCL ĐẾN VỚI CON KÊNH VĨNH TẾ
 25. TỪ ĐIỆN GIÓ BẠC LIÊU, TỚI HAI KHU NHÀ MÁY ĐIỆN THAN SÓC TRĂNG VÀ TRÀ VINH *
 26. NHỮNG NGÀY CHÂU THỔ TRỞ LẠI THĂM ĐỒNG THÁP 
 27. TRANG SỬ THEO THỰC ĐƠN KHMER ĐỎ VÀ MẠCH SỐNG TRUNG QUỐC
 28. MỘT VÒNG ĐAI MỘT CON ĐƯỜNG MỘT NƯỚC LÀO ĐANG HÁN HOÁ
 29. PEOPLE REPUBLIC OF CHINA WRECKING THE ECOSYSTEM SCOURING THE OCEAN FLOORS
 30. TRUNG QUỐC PHÁ HUỶ SINH CẢNH VÉT NẠO CÁC ĐẠI DƯƠNG
 31. Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch 2017
 32. VOA PHỎNG VẤN NHÀ VĂN NGÔ THẾ VINH
 33. NHỮNG NĂM ẢO VỌNG GIÁO SƯ PHẠM HOÀNG HỘ VÀ BỘ SÁCH CÂY CỎ VIỆT NAM
 34. TIBETAN SPRINGTIME AND THE TALE OF THE MAJOR RIVERS IN ASIA
 35. MÙA XUÂN TÂY TẠNG VÀ CÂU CHUYỆN NHỮNG DÒNG SÔNG
 36. PAK BENG - THE THIRD DOMINO IN THE SERIES OF MAINSTREAM DAMS ON THE LOWER MEKONG IN LAOS
 37. KLCM: SUCKING BLOOD FROM EARTH - THAILAND DIVERTS THE MEKONG RIVER AND THREATENS ITS WATER SECURITY 
 38. KLCM: LẤY MÁU CỦA ĐẤT THÁI LAN CHUYỂN DÒNG LẤY NƯỚC SÔNG MEKONG
 39. Phóng Viên KÍNH HÒA RFA PHỎNG VẤN NGÔ THẾ VINH
 40. PAK BENG CON DOMINO THỨ BA TRONG CHUỖI ĐẬP DÒNG CHÍNH MEKONG CỦA LÀO
 41. An interview with Ngô Thế Vinh Author of “The Nine Dragons Drained Dry – The East Sea in Turmoil”
 42. THE TONLE SAP LAKE WITH LOW PERFUSION THE MEKONG DELTA WITH AN EXCRUCIATING CHEST PAIN
 43. THOI THÓP TRÁI TIM BIỂN HỒ MIỀN TÂY ĐAU THẮT NGỰC
 44. THIS YEAR 2015 THE HIGH WATER SEASON DID NOT COME
 45. NĂM NAY 2015 KHÔNG CÓ MÙA NƯỚC NỔI
 46. THE DON SAHONG DAM UNMISTAKABLE FINGERPRINTS FROM CHINA
 47. ĐẬP THUỶ ĐIỆN DON SAHONG IN ĐẬM DẤU TAY TRUNG QUỐC
 48. TRÊN BÀN CỜ MEKONG NHỮNG CON ĐẬP THUỶ ĐIỆN VÀ TỊ NẠN MÔI SINH
 49. THE TWO POLES OF DESTRUCTION FROM NUOZHADU TO DON SAHONG THE MEKONG IN THE CLAWS OF DEATH
 50. THE LOWER MEKONG INITIATIVE 2020 AND A MEKONG INSTITUTE IN LAOS PDR
 51. SÁNG KIẾN HẠ LƯU MEKONG 2020 VÀ MỘT HỌC VIỆN MEKONG TRÊN ĐẤT LÀO
 52. THE MEKONG BASIN A CHALLENGING NEIGHBORHOOD FOR THE U.S
 53. SÔNG MEKONG TRƯỚC NGUY CƠ 2012 VỚI “TINH THẦN MEKONG” LƯU VỰC CHÚNG TA CÙNG PHÁT TRIỂN
 54. XAYABURI: THE FIRST DOMINO IN THE SERIES OF MAINSTREAM DAMS IN THE LOWER MEKONG BASIN
 55. FROM THE MULTI-PURPOSE SEA DYKE TO THE FRESH WATER RESERVOIRS IN THE MEKONG DELTA
 56. TỪ CON ĐÊ BIỂN ĐA DỤNG NGĂN MẶN TỚI CÁC HỒ CHỨA NƯỚC NGỌT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
 57. MEKONG – THE OCCLUDING RIVER
 58. Global Ecology And the “Made in China” Dams
 59. PRIME MINISTER HUN SEN AND THE WORST ECOLOGICAL DISASTER WHEN “THE HEART OF THE TONLE SAP” CEASES TO BEAT
 60. THE MEKONG AND MISSISSIPPI SISTER-RIVER PARTNERSHIP Similarities and Differences
 61. THỦ TƯỚNG HUN SEN VỚI THẢM HỌA MÔI SINH LỚN NHẤT KHI “TRÁI TIM BIỂN HỒ” NGỪNG ĐẬP
 62. SINH CẢNH TOÀN CẦU VÀ NHỮNG CON ĐẬP “MADE IN CHINA”
 63. HAI DÒNG SÔNG KẾT NGHĨA MEKONG – MISSISSIPPI NHỮNG TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT
 64. NHỮNG CON ĐẬP LAN THƯƠNG* TRÊN VÙNG ĐỘNG ĐẤT VÂN NAM
 65. PHÁ GHỀNH THÁC/ MỞ RỘNG LÒNG SÔNG/ HỦY HOẠI SINH CẢNH: NGUỒN CÁ SÔNG MEKONG ĐANG CHẾT DẦN
 66. NỬA THẾ KỶ 1957 - 2007 TỪ ỦY BAN TỚI ỦY HỘI SÔNG MEKONG
 67. MÙA XUÂN VÀ CÂU CHUYỆN CỦA DÒNG SÔNG