Ngôn Niệm Ôn Kỳ

Là Một Tiếng Chuông NgânGiữa em và đời này 
anh là xuân thu là tuế nguyệt 
là bài thơ Nôm là trang Hán Việt 
là sử đọng muôn chương 
là lịch nghìn niên đại 
 
Giữa em và đời này 
anh dòng máu Lạc Hồng
là Rồng Tiên huyền thoại 
là sự tích trầu cau
là lông ngỗng trắng phau
là tình sầu giếng Ngọc 
 
Giữa em và đời này
anh là tiết tháo là sĩ khí 
là Lý, Lê, Phạm,Trần 
là Văn Miếu Chu An
là sao Khuê Nguyễn Trãi
 
Giữa em và đời này 
anh là thành tín là lễ nghĩa, 
là Tử viết là Thi vân
là mực còn sóng sánh
là nghiên đang trầm thơm
 
Giữa em và đời này 
anh là nhân trước, là quả sau 
là bào ảnh đầu sông 
là lệ vỡ cuối dòng 
là mây bồng dịch biến
 
Giữa em và đời này 
anh là thiên sơn là vạn thuỷ
là gió Tống trăng Đường
là âm vọng Tầm Dương 
là áo xanh Tư Mã
 
Giữa em và đời này 
anh là liễu biên đình 
là rượu quá quan
là hoa rơi ải bắc 
là khói phủ giang nam
là hồng trần tẫn tuyệt
 
Giữa em và đời này 
anh là ảo hoá là hiện tiền 
là chớp mắt Nam Kha 
là duyên một sát na
là giấc hồ Trang Tử 
 
Giữa em và đời này 
anh là thiều quang là băng tuyết
là phách hồn là mộng triệu
là lụa rũ trên tay 
là hạc vàng đã bay 
 
Giữa em và đời này 
anh là trời tàn là đất tận 
là vận mệnh là tử phần 
là mưa thầm mộ chí 
là một tiếng chuông ngân.


Xuân Nhâm Dần 2022