Nguyễn thị Mỹ Ngọc
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc


Thân gửi Lục Đệ,


Cám ơn Lục Đệ tặng thơ,
Ao Hồ lạnh cóng nước hồ đóng băng.​
Những con chim, sóc lăng xăng,​
Qua sông như chỗ đất bằng vườn hoa.​
Mặt trời chiếu nắng chan hòa,​
Cũng không đủ ấm để mà băng tan.​
Tết này là Tết đại hàn,​
Đào mai chẳng nở chỉ toàn tuyết hoa.​
01-29-2019