Tuesday, June 28, 2022

Ra Mắt Sách WINSTON PHAN ĐÀO NGUYÊN: MỐI THÂM TÌNH Của NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Dành Cho "QUAN PHAN" PHAN THANH GIẢN / Vương Huê

- Ngày RMS 26/6/2022 - 2-5 chiều tại phòng hội Viện Việt-Học.
- Ban Điều Hợp Hội Thảo: Cựu Gs Nguyễn Trung Quân, cũng là MC tổng quát - Ls Winston Phan Đào Nguyên, tác giả - Nhà báo Phạm Phú Minh - Tiến sĩ Trần Huy Bích.
- Chương trình: - Giới thiệu tác giả - Giới thiệu tác phẩm - Thuyết trình của ba diễn giả: TS Trần Huy Bích - Nhà báo Phạm Phú Minh - Ls/TG Winston Phan Đào Nguyên.
Hội luận: Tham luận viên tại chỗ và ở xa - Hỏi đáp
- Kết luận và cảm tạ: cựu Gs Nguyễn Trung Quân và Ls Winston Phan Đào nguyên. 
- Hẹn tái ngộ vào tháng 9 tới.

Hoàng Thuỵ Văn

 

Luật sư Winston Phan Đào Nguyên vừa ra mắt cuốn sách mới Mối Thâm Tình Của Nguyễn Đình Chiểu Dành Cho "Phan Quan" Phan Thanh Giản do Nhân Ảnh ấn hành năm 2022.

- Xin nhắc lại Luật sư Winston Phan Đào Nguyên, người đi tiên phong, tác giả nhiều tài liệu vài năm trước đây "nói rõ và nói sự thật" và đồng thời viết sách "Phan Thanh Giản Và Vụ Án Phan-Lâm Mãi Quốc Triều Đình Khí Dân." Nội dung tài liệu cũng như sách chỉ muốn gửi ra một tiếng nói trung thực từ hải ngoại cho những người quan tâm trong nước. Đặc biệt đối với các vị có trách nhiệm đang làm trái lại sự trung thực và vạch ra sự không trung thực ấy trước mọi người đang lo lắng đến tiền đồ của dân tộc và lịch sử của đất nước hoa gấm này. Không những "hoa gấm" mà còn "tiền rừng bạc biển"...

- Trong đó Ban Tuyên Giáo Trung Ương, qua ông Trần Huy Liệu, người được biết là anh cả của ngành sử của cả nước (XHCN) mà sau này đã nhìn nhận với người đồng viện (ông Phan Huy Lê) rằng mình làm công tác "dựng chuyện" do nhu cầu tuyên truyền của Đảng... Ban Tuyên Giáo đã có nhiều cố gắng trong công việc cải sửa sử liệu cũng như văn học sử theo khuynh hướng có lợi cho mục tiêu chính trị của Đảng, cho dù trái với sự thật, nhưng lại hữu dụng cho đường lối Cách mạng... và chẳng cần biết vương đạo hay bá đạo vì đó là Đạo đức kinh, sản phẩm của giai cấp bóc lột...(?)

- Mục đích lần ra mắt sách này tác giả Winston Phan Đào Nguyên muốn trình bày với tất cả tâm huyết của mình (xin đọc đoạn giới thiệu trong phần mở đầu của sách LÝ DO CHO SỰ RA ĐỜI CỦA CUỐN SÁCH NÀY như sau: "Cuốn sách này khởi đầu là một bài tham luận cho cuộc Hội Thảo về Nguyễn Đình Chiểu với chủ đề "Giá trị văn hoá và nhân văn của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay" vào cuối tháng  6, đầu tháng 7/2022 tại Bến Tre, Việt Nam. Cuộc hội thảo về Nguyễn Đình Chiểu nói trên đã được chính phủ Việt Nam giao cho tỉnh Bến Tre tổ chức, sau khi UNESCO đồng ý cho việc dùng kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Nguyễn Đình Chiểu."

 

- Nếu không vì một sự e dẻ nào đó ngoài ý muốn và người Việt Nam trong hay ngoài vòng cương toả đều đã hiểu sách lược của đảng Cộng sản là lái văn ngữ của thơ văn qua một hướng có lợi cho mục đích tuyên truyền của đảng "Hồng hơn Chuyên" mà Ban Tuyên Giáo chủ động, không phải mới bây giờ mà sẽ mãi mãi nếu còn Đảng (mà Đảng theo chủ trương như "Bác Trọng", có thể giải thích Cộng sản Bắc Việt "ưu việt" hơn... vì đều là đồ đệ của "Bác Mao" mà "Bác Mao" với "Bác Xít" cũng như học trò với thầy... Ở đây không phải chỗ kể ra tội ác của đảng Cộng sản, nhưng không cần phải liên quan đến lãnh vực chính trị, ý thức hệ mới thấy có sự chống đối. Kinh nghiệm từ Ls Nguyễn Hữu Thọ, Ls Trương Như Tảng (Mémoire d'un Vietcong, 1985) và đặc biệt là những cán binh đi tập kết, Cộng sản trong Nam và những người có thói a dua trót theo cộng sản đều nhận lãnh cái hậu quả bi thảm bởi Cộng sản Bắc Việt (CSBV). Sự lên tiếng của họ có muộn màng còn hơn không lên tiếng!! CSBV cho đến nay vẫn là thành phần đa số và có thực quyền cai trị trên cả quyền và lợi.

 

Lời diễn giải của tác giả Winston Phan Đào Nguyên trên một số chi tiết nói rõ nói thật, không thiếu trong cuốn sách đang ra mắt - Cũng cần nói thêm trong suốt cuộc ra mắt sách có hội luận này không hề có bất cứ lời thuận hay chống nào kích thích hay hỗ trợ cho ý tưởng cực đoan. Con đường dài của những người trí thức không đợi chờ mà phải có trách nhiệm dẫn đường. Rất may mắn là họ đang thực hiện! Con đường kinh tế để sửa đổi đất nước phải tốn hàng nghìn tỷ USD, ông Poutine phải có 200 tỷ USD tài sản để thế chấp chiếc ghế của ông, các lãnh tụ đảng Cộng sản ngày nay đều như thế cả... Mặt trận văn hoá đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, chúng ta tranh đấu để lấy lại và gìn giữ những giá trị đó cho thật tốt, không một ông lãnh tụ nào giành công việc đó của người dân chúng ta!

Photos - Ra mắt sách Winston Phan Đào Nguyên ngày 26-6-2022:

https://photos.app.goo.gl/YaUsahG9J1u6BGbdA >


Videos - Ra mắt sách Winston Phan Đào Nguyên ngày 26-6-2022:

Clip 1/13 - Cô Kim Ngân, Giám đốc Điều Hành Viện Việt-Học giới thiệu vị Trưởng BTC buổi Ra mắt sách cựu Giáo sư Nguyễn Trung Quân - và lời mở đầu của ông tiếp theo.

https://www.youtube.com/watch?v=V3uRsdiIMJQ >

 

Clip 2/13 (2634) - Lời phát biểu của tác giả Winston Phan Đào Nguyên - Diễn giải một số chi tiết nói rõ nói thật, không thiếu trong cuốn sách đang ra mắt - Cũng cần nói thêm trong suốt cuộc ra mắt sách có hội luận không hề có bất cứ lời thuận hay chống nào chuyển thành ý tưởng cực đoan.

https://www.youtube.com/watch?v=rgYfSE67znQ >

 

Clip 3/13  Cựu giáo sư Trần Huy Bích thuyết trình về hai bài thơ của Nguyễn Đình Chiểu, một bài thơ chữ Nôm và bài kia chữ Hán để chỉ cho thấy mối thâm tình của Nguyễn Đình Chiểu dành cho "Quan Phan" Phan Thanh Giản.

https://www.youtube.com/watch?v=9-W5BX-FfcA >

 

Clip 4/13 - Cựu giáo sư Trần Huy Bích thuyết trình về hai bài thơ của Nguyễn Đình Chiểu, một bài thơ chữ Nôm và bài kia chữ Hán để chỉ cho thấy mối thâm tình của Nguyễn Đình Chiểu dành cho "Quan Phan" Phan Thanh Giản. (tiếp theo)

https://www.youtube.com/watch?v=5Wxz2YCY5Vc >

 

Clip 5/13 - Cựu giáo sư Nguyễn Trung Quân, BTC đưa ra nhận xét sau khi diễn giả GS Trần Huy Bích trình bày - Với giọng cương quyết như giọng miền Nam bộc trực của Cụ Trần Văn Hương, Tổng thống hợp pháp những ngày sau cùng của VNCH - Các Tham luận viên phát biểu: Cựu GS Nguyễn Đình Cường, Nhà báo Phan Thanh Tâm, Ls Nguyễn Hoàng Dũng - Ls Phan Đào Nguyên trả lời - Phần cuối ông Linh Võ, nối tiếp clip 6/13.

https://www.youtube.com/watch?v=JUsxalJC5T8 >

 

 

Clip 6/13 - 2638 - Tham luận viên phát biểu gồm quý ông Linh Võ (tiếp) , Ls Đỗ Hiếu Liêm, Bs Phan Thượng Hải - Những lời phát biểu đáng ghi nhận.

https://www.youtube.com/watch?v=qNIbMiiTIk4 >

 

Clip 7/13 - 2639 - Phát biểu của các tham luận viên: Bs Phan Thanh Hải, ông Linh Võ - Nhà báo Phạm Phú Minh đọc tham luận của những TLV ở xa - Cựu Gs Nguyễn Trung Quân phát biểu - Ý tưởng có khi trái chiều nhưng đều được lắng nghe để dễ thông cảm trong sinh hoạt dân chủ.

https://www.youtube.com/watch?v=1IhG_mtLL-o >

 

Clip 8/13 - 7609 - Tham luận viên phát biểu: Nhà báo Phạm Quốc Bảo - Ban Điều Hợp trả lời: Nhà báo Phạm Phú Minh, TS Trần Huy Bích - Tiếp tục đọc bài tham luận của TLV ở xa: Nhà báo Phạm Phú Minh.

https://www.youtube.com/watch?v=uFC30cfj3SY >

 

Clip 9/13 - Tham luận viên phát biểu: Bs Kiều Quang Chẩn, Ls Nguyễn Hoàng Dũng - Ls Phan Đào Nguyên trả lời và giải thích.

https://www.youtube.com/watch?v=LVeBhS_xH9I >

 

Clip 10/13 - Nhà báo Phạm Phú Minh tiếp tục đọc bài tham luận của TLV ở xa gửi về - Một TLV nữ phát biểu.

https://www.youtube.com/watch?v=9qVzwUwRrqQ>

 

Clip 11/13 - Ban Điều Hợp trả lời và giải thích cho các TLV: Ts Trần Huy Bích - PV Văn Lan báo Người Việt đặt câu hỏi - BĐH lắng nghe và trả lời thoả đáng.

https://www.youtube.com/watch?v=ykBswULR1fY >

 

Clip 12/13 - Nhà báo Phan Thanh Tâm - Cựu Gs Nguyễn Trung Quân phát biểu - Những thắc mắc và giải đáp xoay quanh ý tưởng trong hai bài thơ của cụ Đề Chiểu, nhất là bài thơ chữ Hán.

https://www.youtube.com/watch?v=j8vKV-w-i4g >

 

Clip 13/13 - Kết luận quanh đề tài: Cựu GS Nguyễn Trung Quân phát biểu chánh, lấy làm mừng rỡ trong sự khen ngợi người trẻ Phan Đào Nguyên đã thực sự nhập cuộc mà chúng ta đã phải đợi 30 năm lo lắng cho giới trẻ, nay mới thấy được người trẻ này. Ls Winston Phan Đào Nguyên làm cho người cộng sản trong nước thấy được Giới tinh hoa của khối người Việt hải ngoại. Chính những người trẻ này đã làm cho những người cầm cán ở ngành tuyên giáo phải biết suy nghĩ thế nào là người yêu nước mà không cần yêu đảng và yêu Trung quốc vĩ đại! - Kết thúc chương trình: Ls Winston Phan Đào Nguyên cám ơn sự đóng góp của mọi người và mong rằng nội dung của cuốn sách nên được phổ biến thật rộng rãi (Được biết Ls Phan Đào Nguyễn đã xuất tiền túi đài thọ các chi phí kể cả in ấn tốn kém cũng chỉ vì tấm lòng đối với tiền đồ của dân tộc và đất nước. Đúng là trên 30 năm mới có một người đầu tiên.

https://www.youtube.com/watch?v=TXcCAQeaekw >

 

Hoàng Thy Văn

Tập tin <hoangthuyv.blogspot> - Liên lạc: <hvuong311@gmail.com>

 

Wednesday, June 15, 2022

Tư Mẫu / Dư Cung. (Nhớ Mẹ) * Mỹ Ngọc * Từ Mai * Lâm Kiều

 


Sương đẫm hoa lau áo lệ rơi,

Bạc đầu tựa cửa ngóng đâu rồi.

Tháng năm, năm trước mưa đầu hạ,

Gạo đổi cà sa phụng dưỡng người.

    Mỹ Ngọc

 

Sương đẫm rặng hoa lau,

Sòng nâu ướt lệ sầu.

Cửa sài xưa tựa đó,

Tóc bạc nay còn đâu.

Năm trước mùa mơ chín,

Tháng hè mưa trận đầu.

Cà sa đem đổi gạo,

Nuôi Mẹ gửi về mau.

     Mỹ Ngọc

 

Sương đẫm hoa lau, áo lệ đầm

Còn đâu bên cửa tóc phơi bông.

Tháng năm năm trước mưa vào hạ

Gạo tự cà sa lúc kính thăm.

       Từ Mai

 

Sương rơi hoa sậy sao bằng

Lệ con lã chã ướt dầm áo khăn

Mẹ còn đâu nữa mà mong

Cà sa đổi gạo như lần năm xưa

      Lâm Kiều

 

Lặng nhìn hoa sậy trong mưa

Lệ tuôn lã chã thấm vừa áo con

Mẹ xa rồi cõi thế gian

Cửa sài tóc bạc bàng hoàng về đâu?

Mơ vàng năm trước hè đầu

Cà sa đổi gạo con hầu kính dâng

Nay còn đâu nữa mà mong

Lòng con thương nhớ vô ngần mẹ ơi!

     Lâm Kiều

  

Giọt sương hoen hoa sậy

Áo lam lệ đầm đìa

Mẹ hiền không còn nữa

Cửa sài cũng bơ vơ

Cà sa dầu lại đổi

Cơm nóng dâng hầu ai?

Mai vàng mưa hè trước

Vóc hạc dường đâu đây

     Lâm Kiều

 

 

Tư Mẫu

Sương vẫn lô hoa lệ thấp y

Bạch đầu vô phục ỷ sài phi

Khứ niên ngũ nguyệt hoàng mai vũ

Tằng điển cà sa địch mễ quy.

Dư Cung 

 

思母  

霜隕蘆花淚濕

白頭無復倚柴扉 

去年五月黄梅

曾典袈裟糴米

 輿恭


Monday, June 13, 2022

Lãng đào sa kỳ 1 / Lý Dục


Ngoài mành mưa rả rích,

Ý xuân suy tàn

Áo xiêm gượng chống năm canh lạnh

Trong mộng đâu biết mình là khách

Một thoáng truy hoan

Cô đơn đừng dựa lan can

Núi sông vô vàn

Biệt ly dễ tương phùng nào dễ

Nước chảy hoa rơi xuân biệt tích

Cõi trời chốn nhân gian.


Liêm ngoại vũ sàn sàn,

Xuân ý lan san,

La thường bất nại ngũ canh hàn.

Mộng lý bất tri thân thị khách,

Nhất hướng tham hoan.

Độc tự mạc bằng lan,

Vô hạn giang san,

Biệt thời dung dị kiến thời nan.

Lưu thuỷ lạc hoa xuân khứ dã,

Thiên thượng nhân gian.

 

  。