Tuesday, March 23, 2021

CÂU ĐỐI TƯỞNG NIỆM NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP


  

 

Mưa Nhã Nam Giăng lưới bắt chim, 


Thợ xẻ trông lên Tướng về hưu,


gi Phẩm tiết Thương cho đời bạc,

 

Gió Hua Tát G tình lđim, 


Xuân hng bay theo Suêm du,


gi Thy thNh lm Sông ơi!

 

(Chữ đậm: Tên tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp


Chữ nghiêng: Tiếng nối mạch)