Monday, May 22, 2023

Thuyết trình: Một số điểm khác biệt giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Hoa

  

     Giáo Sư Trần Huy Bích (photo credit: Mr. Lê Hùng)

Giáo Sư Trần Huy Bích (photo credit: Nhà giáo Trần Hồng Tiên) 


Cô Kim Ngân giới thiệu diễn giả


Nhà báo, nhà văn, nhà thơ Trúc Chi


Học giả Nguyễn Duy Chính
 

 Giáo Sư Nguyễn Trung Quân

Giáo Sư Phạm Thị Huê

           

Nhà văn Ngự Thuyết

                     

                                   Bác Sĩ Đinh Thái Sơn

 

                Nhà giáo Trần Hồng Tiên