Nghĩa tình


CÂU ĐỐI VÀ NHỮNG BÀI THƠ NGẮN
VIẾNG CÁC THÂN HỮU
THEO ĐUỔI NGHIỆP CẦM BÚT

     Do những cơ duyên khác nhau, Trần Từ Mai có một số thân hữu và bạn cao niên theo đuổi nghiệp cầm bút hay soạn nhạc. Với các nhà văn, nhà soạn nhạc, tác phẩm là một phần rất quan trọng của cuộc đời. Tưởng nhớ các vị, không gì bằng nghĩ đến, nhắc đến những tác phẩm các vị đã dồn tim, vắt óc để viết ra.

     Trong những cặp câu đối và ít bài thơ ngắn nhằm mục đích tưởng niệm phía sau, nhan đề những tác phẩm của các nhà văn, nhà soạn nhạc  được in đứng với kiểu chữ đậm. Những chữ thường, có khi in nghiêng chỉ để chuyển ý.

  
Thư sinh yêu Thơ quê hương
Bâng khuâng Trà thất bên hàng Niệm thư
Thiên nga Biển nghiệp mây mờ
Lang thang nẻo trước, Bơ vơ dặm về
Não nùng Bên ni bên tê
Bức thành biên giới chẳng nề gió sương
Quyết lòng Chiếm lại quê hương
Gốc cây, Ngõ trúc, biên cương Thuở đầu.
Kiếp nào ta yêu nhau
Mong ai Đừng bỏ em lâu một mình
Nam nhi Bất đáo trường thành
Giữa nơi Tử địa tung hoành Hắn Mơ
Bài thơ cho ai năm xưa
Nhắc câu Sám hối, Đàn bà đàn ông
Dòng mưa trích lịch mênh mông
Đàn ngưng, bút lạnh, bóng hồng vút cao. 

“Lá thu, sao sớm” nao nao
Phong tư, chính khí ... quyện vào TINH ANH.

                 Tháng 6-2017                           
Trần Từ Mai

Ghi chú:

1) Tên tác phẩm của nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh dùng chữ đậm, màu xanh.
       Chữ nghiêng, màu đen là những chữ chuyển mạch hoặc nói lên tình cảm của người tưởng nhớ.
        2)   Trong câu 4, xin mượn chữ của cố thi sĩ Vũ Hoàng Chương:

                   Lang thang từ độ luân hồi
                  U minh nẻo trước, xa xôi dặm về.
3)   Trong câu 17 (áp chót), xin mượn ý của anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi:
“Tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu.”
4)   Trong câu chót, xin mượn chữ của thi hào dân tộc Nguyễn Du:

“Thác là thể phách, còn là tinh anh.

Khi nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh còn tại thế, Phạm Xuân Đài đã cùng Trần Từ Mai và Thanh Thanh Tử Bội viết tặng bà một cặp câu đối. Được biết bà đã đọc và rất vui. Nay chúng tôi cũng xin phổ biến lại cặp câu đối ấy:

Photo credit: from internet.