Tuesday, April 2, 2024

Kính mời tham dự buổi ra mắt sách vào Chủ Nhật tháng 4 ngày 21, 2024

 Kính mời quý vị tham dự buổi ra mắt sách9 Khuôn Mặt. 9 Phong Khí Văn Chương

của nhà phê bình văn học Bùi Vĩnh Phúc

Được tổ chức tại Nhà Sách Tự Lực
14318 Brookhurst St., Garden Grove CA 92843
Vào lúc 2:00 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 21 tháng Tư, 2024

Đây là một quyển sách giới thiệu, phê bình và nhận định về 9 tác giả nổi bật của văn học miền
Nam Việt Nam từ những thập niên ’60, và sau đó, cho đến những ngày lữ thứ. Đó là các nhà văn
Thanh Tâm Tuyền, Mai Thảo, Vũ Khắc Khoan, 
Võ Phiến, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Xuân Hoàng,
Phạm Công Thiện, Bùi Giáng, và Tô Thuỳ Yên.

Chữ viết và văn chương của những nhà văn, nhà thơ này là một minh chứng đẹp đẽ cho nền văn
học Việt, bất kể thời gian, không gian, tâm cảm và hoàn cảnh sáng tác của họ.
Nhà xuất bản Văn Học và Ban Tổ Chức kính mời